DAAD-Branch Office Vietnam

Home


Bạn muốn "Học tập hay Nghiên cứu tại Đức"? Tại đây Bạn có thể tìm được những thông tin cập nhật liên quan đến yêu cầu của Bạn.

Trước tiên, cho chúng tôi, DAAD, tự giới thiệu vài dòng: Được thành lập năm 1925 tại Heidelberg bởi các Trường Đại học Đức, DAAD hỗ trợ và tài trợ các Chương trình trao đổi Hàn lâm giữa các Trường Đại học Đức với các Trường Đại học Quốc tế thông qua các Văn phòng Đại diện của mình trên toàn cầu. Đồng thời DAAD cũng là Cơ quan thực hiện việc kết nối về Văn hóa và Giáo dục của Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức. Chính vì vậy, DAAD là một tổ chức phi kinh tế và ngân sách của DAAD được cấp bởi Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Nghiên cứu và các Bộ, Ngành liên quan khác của Đức. Công tác thông tin và tư vấn là một trong các nhiệm vụ của DAAD, nên khi có yêu cầu, Bạn sẽ được thông tin và tư vấn một cách khách quan và miễn phí.

Ngoài những công việc nêu trên, DAAD còn có các Chương trình Hỗ trợ và Chương trình Học bổng, dành cho các đối tượng khác nhau, với những mục tiêu, thời gian hỗ trợ khác nhau.

Bên cạnh những thông tin có thể cập nhật trên trang web này, khi có những yêu cầu cụ thể, chi tiết hay quy mô hơn, xin mời Bạn liên hệ với chúng tôi qua các địa chỉ sau:


Tại Hà Nội:

Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội
tại Trung Tâm Việt-Đức
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa
Hà Nội

Điện thoại: 04 3868 3773
Fax: 04 3868 3772
E-Mail: daad@daadvn.org

Giờ tư vấn Du học:

Thứ 3, thứ 5: 09:00 - 12:00 giờ,
Thứ 4, thứ 6: 14:00 - 16:00 giờ.

Phòng Tư vấn Du học sẽ không tiếp khách vào các ngày sau:

26.01. - 03.02.2017 (nghỉ Tết)

Giờ tư vấn Học bổng:

Trong giờ hành chính (nên hẹn giờ trước).Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Trung tâm Thông tin DAAD Tp. Hồ Chí Minh
18 Đường số 1, Cư xá Đô Thành
Phường 4, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT/Fax: 08 3832 9099
E-Mail: hcmc@daadvn.org

Thứ hai, thứ ba:
13:00 - 16:00 giờ

Thứ tư, thứ năm:
08:00 - 11:00 giờ

và theo yêu cầu bằng tiếng Việt, Anh hoặc Đức.