Tự giới thiệu

Home

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD)


 • là Cơ quan đại diện cho các Trường Đại học Đức
 • hỗ trợ các quan hệ hợp tác Quốc tế của các Trường Đại học Đức với các nước thông qua Chương trình trao đổi Sinh viên, trao đổi cán bộ Khoa học và thông qua các Chương trình hỗ trợ các dự án và Chương trình Học bổng
 • có một mạng lưới Văn phòng Đại diện, các Giảng viên, các Tổ chức cựu Sinh viên rộng khắp Thế giới và xây dựng các Trung tâm Thông tin và Tư vấn tại chổ
 • là Cơ quan thực hiện việc kết nối của Chính sách Văn hóa đối ngoại, Chính sách Đại học, Nghiên cứu Khoa học và Chương trình Hợp tác Phát triển Đại học của Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức

Mục tiêu và nhiệm vụ

DAAD hỗ trợ mọi mặt có liên quan đến Khoa học, Nghiên cứu, Ngôn ngữ, Giảng dạy. Các Chương trình đa dạng của DAAD nhằm đáp ứng năm mục tiêu:

Hỗ trợ các Nhân tài Quốc tế trẻ nhằm Đào tạo các nhà Khoa học, các nhà Văn hóa, các nhà Lãnh Kinh tế và các nhà Lãnh đạo Chính trị có uy tín với hiểu biết và có thiện cảm với nước Đức để là những đối tác quan trọng sau này.

DAAD hỗ trợ các Nhân tài Quốc tế trẻ tại các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu tại Đức bằng các Chương trình Học bổng khác nhau. Ngân sách Học bổng này được cấp phần lớn bởi Bộ Ngoại giao và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức. Các đối tượng là Sinh viên, Thực tập sinh, Nghiên cứu sinh và các nhà Khoa học ưu tú. Sau khi kết thúc phần hỗ trợ bằng Học bổng, DAAD còn có nhiều Chương trình khác nhằm giữ liên lạc với các Nhân tài có thiện cảm với nước Đức đó. Ngân sách cho Chương trình này năm vừa qua là 57 triệu EUR.

Hỗ trợ các Nhân tài trẻ Quốc nội nhằm Đào tạo các nhà Khoa học, các nhà Văn hóa, các nhà Lãnh đạo Kinh tế và các nhà Lãnh đạo Chính trị có tinh thần Quốc tế và kinh nghiệm liên Văn hóa sau này.

DAAD hỗ trợ các Nhân tài trẻ Quốc nội tại các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu tốt nhất Thế giới bằng các Chương trình Học bổng khác nhau. Ngân sách Học bổng này được cấp phần lớn bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức. Các đối tượng là Sinh viên, Thực tập sinh, Nghiên cứu sinh và các nhà Khoa học xuất sắc của Đức. Sau khi kết thúc phần hỗ trợ thông bằng Học bổng, DAAD vẫn giữ liên lạc với họ. Ngân sách cho Chương trình này năm vừa qua là 55 triệu EUR.

Hỗ trợ quá trình Quốc tế hóa và làm tăng tính hấp dẫn của các Trường Đại học Đức nhằm biến và giữ cho nước Đức là địa chỉ hàng đầu cho các nhà Khoa học trẻ Quốc tế.

DAAD hỗ trợ các Chương trình Đào tạo và Nghiên cứu chất lượng cao có tính cạnh tranh Quốc tế nhắm đến các Sinh viên và Khoa học gia Quốc tế ưu tú, đồng thời giúp họ có điều kiện nghiên cứu và giảng dạy tốt nhất tại Đức nhằm sử dụng tài năng và năng lực của họ. Bằng uy tín của mình, DAAD cũng có thể ảnh hưởng đến các Cơ quan Lập pháp và Tư pháp của Đức, nhằm tạo các điều kiện khung thuận lợi cho các Sinh viên và Khoa học gia Quốc tế (thay đổi Luật Ngoại kiều, chẳng hạn). Ngân sách cho Chương trình này năm vừa qua là 66 triệu EUR.

Hỗ trợ học tập và giảng dạy Ngôn ngữ, Văn học và sự hiểu biết về nước Đức tại các Trường Đại học tiêu điểm nước ngoài nhằm tăng cường tầm quan trọng của tiếng Đức trong giao tiếp và Văn hóa và hỗ trợ sự tìm tòi, hiểu biết và cảm tình đối với nước Đức và các di sản Văn hóa Đức.

DAAD hỗ trợ bằng ngân sách của Bộ Ngoại giao Đức các Ngành Đức ngữ học và Đào tạo Giảng viên tiếng Đức tại các Trường Đại học nưóc ngoài thông qua các Giảng viên DAAD (DAAD-Lektoren), các Chương trình Học bổng và những hoạt động khác. Bên cạnh đó, DAAD còn tổ chức phát triển kỳ thi TestDaF, một kỳ thi tiếng Đức được tiêu chuẩn hóa, nhằm giúp các Sinh viên Quốc tế có thể thi tiếng Đức ngay tại nước sở tại để đạt yêu cầu ngôn ngữ cho các Trường Đại học Đức. Ngân sách cho Chương trình này năm vừa qua là 36 triệu EUR.

Hỗ trợ các quá trình tiến bộ Khoa học tại các nước đang phát triển nhằm giúp các nước này trong công việc cải cách Kinh tế và Dân chủ hóa.

DAAD hỗ trợ chủ yếu bằng ngân sách của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức việc thiết lập các Hệ thống Đào tạo Đại học tại các nước đang phát triển. Trọng tâm là Đào tạo và nâng cao trình độ của các Giáo viên, Giảng viên Đại học và các Chuyên viên và nhà Lãnh đạo bằng các Học bổng tại Đức và tại chổ (Sur-place) và các Chương trình hợp tác giữa các Trường Đại học Đức và các Trường Đại học Quốc tế. Ngân sách cho Chương trình này năm vừa qua là 37 triệu EUR.

Các Chương trình

Tổng cộng, năm 2004 DAAD đã hỗ trợ 20.227 người Đức và 29.412 người nước ngoài thông qua hơn 200 Chương trình Hỗ trợ và Chương trình Học bổng khác nhau.

Các Văn phòng

 • Văn phòng chính tại Bonn là nơi làm việc của Ban Lãnh đạo và là trung tâm các hoạt động trong nước và ngoài nước của DAAD
 • Văn phòng II tại Berlin đảm nhận chủ yếu các hoạt động quan trọng về chính sách Văn hóa và Khoa học
 • Các Văn phòng Đại diện tại Hà Nội, Bắc Kinh, Cairo, Jakarta, London, Mexiko City, Moscow, Nairobi, New Delhi, New York, Paris, Rio de Janeiro, Tokio và Warsaw giúp giữ mối liên hệ mật thiết với các bên đối tác, thực hiện và điều hành các Chương trình và giúp Thông tin và Tư vấn tại chổ

Lịch sử

Mọi chuyện khởi đầu từ Hoa Kỳ: Vào ngày 01 tháng 01 năm 1925, anh Sinh viên Carl Joachim Friedrich đã thành lập Cơ quan Trao đổi Hàn lâm ("Akademischer Austauschdienst e. V.") tại Heidelberg, sau khi anh đã giành được 13 Học bổng cho Sinh viên Đức các Ngành Xã hội và Chính trị của "Viện Đào tạo Quốc tế New York" (New Yorker Institut of International Education (IIE)). Trọng tâm ban đầu là trao đổi Sinh viên Đức-Mỹ thuộc hai Ngành đó.

 • 01.01.1925: Thành lập tại Heidelberg
 • Tháng 10.1925: Dời Trụ sở về Berlin và đảm nhận việc trao đổi Sinh viên cho mọi Khoa, Ngành
 • 1931: Đổi tên thành "Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V." (DAAD)
 • 23.11.1943: Trụ sở DAAD bị dội bom và tất cả các tài liệu, giấy tờ bị tiêu huỷ. DAAD tạm ngừng hoạt động
 • 1950: Sau khi thành lập nước Cộng hòa Liên bang Đức, trao đổi sinh viên cũng bắt đầu phục hồi. Theo đề nghị của phía Anh Quốc, ngày 5 tháng 8 Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức được thành lập lại. Ngân sách cho năm đầu tiên là 7.000 Đức mã (Deutsche Mark)
 • 1951: Trước khi Đại sứ quán Đức được khai trương (1955), DAAD đã thành lập Văn phòng Đại diện đầu tiên tại London
 • 1960: Thành lập Văn phòng Đại diện tại Cairo (Ai Cập) và New Delhi (Ấn Độ)
 • 1962: Văn phòng chính tại Bonn-Bad Godesberg, Kennedyallee 50 được đưa vào sử dụng. Văn phòng Đại diện tại Paris (Pháp) được thành lập
 • 1964: Văn phòng II tại Berlin được khai trương
 • 1971: Thành lập Văn phòng Đại diện tại New York (Hoa Kỳ), Rio de Janeiro (Brasil) và Nairobi (Kenia)
 • 1978: Thành lập Văn phòng Đại diện tại Tokio (Nhật Bản), quan hệ song phương với Trung Quốc được mở rộng
 • 1990: Sau khi tái thống nhất nước Đức, DAAD tiếp nhận các Chương trình Học bổng của nước CHDC Đức. Bây giờ DAAD đại diện cho tất cả các Trường Đại học Đức
 • 1991: Thành lập Văn phòng Đại diện tại Jakarta (Indonesia)
 • 1993: Thành lập Văn phòng Đại diện tại Moscow (CHLB Nga) và năm sau tại Bắc Kinh
 • 1997: Thành lập Văn phòng Đại diện tại Warsaw (Ba Lan)
 • 2003: Thành lập Văn phòng Đại diện thứ 14 tại Hà Nội