Tự giới thiệu

Home

Trung tâm Thông tin DAAD Tp. Hồ Chí Minh


Thông tin liên hệ:

18 Đường số 1, Cư xá Đô Thành
Phường 4, Quận 3
Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08 3832 9099
eMail: hcmc@daadvn.org

DAAD Tp. Hồ Chí Minh bao gồm:
TS Annette Klosa (Trưởng), Trần Thế Bình, Phan Thanh Anh

Giờ tư vấn:
Thứ hai, thứ tư: 09h00 - 12h00
Thứ ba, thứ năm: 13h00 - 16h00

Ngoài các giờ tư vấn trên, Bạn có thể gọi điện thoại hẹn trước cho các buổi tư vấn khác.