Các Chương trình hàng năm

Home

Học bổng Cao học dành cho các nước đang phát triển

Niên khóa 2016/2017


Mục tiêu của Chương trình:

Nhằm tạo điều kiện cho các Chuyên gia và Cán bộ lãnh đạo tại các nước đang phát triển đã có nhiều năm công tác, tham gia một Khóa học nâng cao chuyên môn trong thời gian một năm đến hai năm tại một Trường Đại học tại Đức, DAAD đã chọn ra nhiều Khóa học phù hợp cho các nước đang phát triển.

Các Khóa học và điều kiện cụ thể của Chương trình này được liệt kê trong cuốn sách kèm theo đây.

Đối tượng:

Các Chuyên gia và Cán bộ lãnh đạo đã có bằng Đại học và nhiều năm công tác.

Các ứng cử viên có thể là các Chuyên gia hoặc Cán bộ các Bộ, Ban ngành, Sở, Cơ quan Nhà nước, Phòng Công nghiệp/Phòng Thương mại, các Công ty, Xí nghiệp và của các Chương trình phát triển Quốc tế tại Việt Nam.

Quá trình Công tác cần được xác nhận bằng văn bản, vì vậy, ứng cử viên mới Tốt nhiệp Đại học không thể được xét.

Chương trình này chủ yếu là các Chương trình ứng dụng thực tế, nên không phù hợp với các Giảng viên Đại học, ngoại trừ ba Chương trình Đào tạo Tiến sĩ: "Development Studies" tại ZEF/Trường Đại học Tổng hợp Bonn, "Agricultural Economics and Related Sciences" tại Trường Đại học Tổng hợp Gießen/Trường Đại học Tổng hợp Hohenheim và "Mathematics in Industry and Commerce" tại Trường Đại học Tổng hợp Kaiserslautern.

Điều kiện xin Học bổng:

Các điều kiện cụ thể theo từng Khóa học được liệt kê trong cuốn sách kèm theo. Nói chung, các Ứng cử viên không được Tốt nghiệp Đại học hay Cao học quá sáu năm lúc nộp đơn.

Để tham gia Khóa học Cao học, Ứng cử viên phải có bằng Cử nhân/Kỹ sư và đã công tác tối thiểu hai năm trong một lãnh vực liên quan đến Khóa học. Các Ứng cử viên có giấy xác nhận của Cơ quan đang công tác về việc ủng hộ/đồng ý cho đi học và sẵn sàng tiếp nhận lại khi quay trở về sẽ được ưu tiên xét.

Kiến thức Ngoại ngữ:

  • Các Khóa học bằng tiếng Đức yêu cầu trình độ DSH-2 hay TestDaF-4 trước khi nhập học. Các Ứng cử viên chưa đủ trình độ tiếng Đức nói trên, có thể được cấp thêm một Học bổng 6 tháng để học tiếng Đức cấp tốc.
  • Các Khóa học bằng tiếng Anh thường yêu cầu trình độ TOEFL (550 điểm)/IELTS (6.0) hay tuong đương khi nộp đơn. Các Ứng cử viên này sẽ được cấp thêm một Học bổng hai tháng để học tiếng Đức cấp tốc.

Thời hạn nộp đơn:

Tùy thuộc vào từng Chương trình, thời hạn nộp đơn trực tiếp tại các Trường Đại học có khác nhau. Không nộp Hồ sơ thông qua DAAD Hà Nội và DAAD Bonn!

Mức Học bổng:

Học bổng Cao học là 800 EUR hàng tháng, Học bổng Nghiên cứu sinh là 1.125 EUR hàng tháng, chưa kể các phụ cấp hay trợ cấp khác.

Các câu hỏi thường gặp:

www.daad.de/development/faq